Blog

London Shuffle expands to new permanent home in Shoreditch with the UK’s first open-air shuffleboard terrace.

Shuffle in london

Fabuk google news

Fabuk Magazine